12804

Résztvevő

000

Nap (Days)

00000

Óra (Hours)

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

Teréz anya

Kedves Látogató!

2016. június 18-án magyar idő szerint déli 12.00 (T+1) órakor egy 500 napon keresztül tartó 12.000 órás imalánc indul, amelyhez bárki csatlakozhat, felekezettől függetlenül. Az alábbi táblázatban a 12.000 óra közül bármelyik mellé odaírhatja bárki a nevét, aki természetesen ezzel együtt azt is vállalja, hogy abban az órában, egy számára alkalmas néhány percben (vagyis nem kell a teljes órát átimádkozni, ld. Máté 6,7: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.”) imádkozva ő is biztosítani fogja az imalánc folytonosságát. Többen is imádkozhatnak természetesen minden órában, sőt legyünk is bátran társai egymásnak az imádkozásban. És egy valaki természetesen több helyre is felírhatja a nevét. A feliratkozás vissza is vonható, vagyis törölhető. A világ bármely tájékáról fogadjuk a jelentkezéseket. Az időben közelebbi órákat részesítsük előnyben, hogy ne legyenek szünetek.

Színmagyarázatok: Zöld=szabad, Sárga=1-5 fő, Piros=5-nél több.

Imatémákat minden napra javaslunk, amelyek mellé természetesen egyéni javaslatokat és kéréseket is elfogadunk (személyes és családi problémák, betegség, lelki gondok, kilátástalanság, örömök, stb. lehetőleg név megadásával együtt, hogy az imádkozó nevesítve tárhassa azt a kérést Isten elé).

Az éjszakai órákban történő imádkozás nehezebb, hiszen ahhoz vagy fent kell maradni, vagy fel kell kelni. Ezért ezt egyfelől a főként erős akaratú imatársaink számára javasoljuk, másfelől pedig itt kifejezetten kérjük minél több személy párhuzamos imádságát és „jelenlétét”. Más Kontinensen, más időzónában élők sokat segíthetnek ezen, ezért tőlük hangsúlyosan kérjük a csatlakozást.

Ügyeljünk arra, hogy úgy beszéljünk Istenhez, mintha beszélgetnénk Vele. Az imádság nyelve legyen a természetes beszédünk nyelve. A jelentkezők másokat is megszólíthatnak és bevonhatnak, akikkel pl. szeretnének ha fizikálisan nem is, de lélekben együtt imádkozni, vagy egymás utáni „imaláncszemek” lenni. Ha idős személyek csatlakoznának, segítsük őket a feliratkozásban, de az időpontot emlékeztetőül máshova is írjuk fel nekik.

Megkérünk mindenkit, hogy az „Ámen” szót lehetőleg ne mondjuk ki. Ez a szó az 500 nap végén, a 12.000. órában fog elhangozni. Imádságunkból úgy álljunk fel, mintha a helyünkre ülne vagy térdelne valaki más.

Az „ora” latin szó imádságra való serkentést jelent. Hisszük, hogy ez a 12.000 órás lelki zarándoklat Isten országát is közelebb hozza hozzánk, hogy történjenek ma is csodák, ébredések, gyógyulások, megelevenedések, „feltámadások”.

Szeretettel megköszönöm mindenkinek a részvételét! (BD)

Mutasson Többet

Dear Visitor,

On 18 June, 2016, at 12:00 pm Hungarian time, a prayer chain lasting 500 days (or 12,000 hours) will start. Everybody is welcome to join irrespective of which denomination they belong to. In the table below, you can mark any of the 12,000 hours and undertake to pray for a few minutes, thus ensuring the continuity of the prayer chain. (There is no need to pray for a whole hour: see Mathew 6:7 “When you pray ...”.) More than one person can pray in the same hour; you can be partners prayer. You are very welcome to put your name down for several time slots and, if you need to, you can always cancel a previous offer. We are accepting offers from anywhere in the world. If possible, please take on the next available time slot so as avoid gaps.

The colour code is: green – still available; yellow (amber) – 1-5 people already subscribed; red – more than 5 people already subscribed.

We are going to be recommending prayer subjects for each day. We are happy to accept individual suggestions and requests (personal and family problems, illness, etc.), preferably with the affected person’s name in order to enable the person praying to take the request to God in a more personal way.

It is more difficult to pray during the night because you either need to stay awake late or get up very early. We recommend, therefore, that these hours are undertaken by determined people and by several people praying concurrently. Those who live on other continents and hence in other time zones can help to cover the European night time prayer slots, so we are urging people from across the world to join us.

Talk to God as if you were conversing with Him. The language of the prayer ought to be in our everyday language. Those who have already signed up may ask others with whom they would like to pray, either physically together or in mutual spiritual awareness, or to follow each other in the chain. If older people sign up and they need, help them in filling in the slots and write them a reminder note.

We are asking everybody to avoid saying “Amen”. It is intended that the word “Amen” will be said only at the end of the 500 days / 12,000 hours. When you have finished your prayers, please remember that somebody else will be taking your place.

The Latin word “ora” means encouragement for prayer. We believe this 12,000 hour long spiritual pilgrimage will bring God’s kingdom nearer to us. It will show that miracles, “resurrections” and revivals are happening even today.

Thanks to all who takes part. (BD)

Read More

Liebe Leserin, lieber Leser!

Am 18. Juni 2016 nach MEZ um 12 Uhr (UTC+1) beginnt eine Gebetskette mit der Dauer von 500 Tagen, d.h. 12.000 Stunden, woran unabhängig von der Konfession jede Person teilnehmen darf. Jeder darf sich unten in der Tabelle von den 12.000 Stunden namentlich zu der Stunde/den Stunden eintragen. Dadurch bestätigt man die Zusage, in der von ihm gewählten Stunde einige Minuten lang zu beten, um die Fortdauer der Gebetskette zu wahren. Man muss also keine volle Stunde lang beten. (s. Matthäus 6,7: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen.”) In einer bestimmten Stunde dürfen natürlich auch mehrere Personen beten. Es ist sogar erwünscht, einander im Gebet zu unterstützen. Selbstverständlich kann man sich zu mehrere Stunden eintragen. Die Anmeldung kann auch gelöscht werden. Wir erhoffen Anmeldungen aus allen Ecken der Welt. Wir sollten versuchen, an andere Stunden anschließende Stunden bevorzugen, damit keine großen Lücken entstehen.

(Bedeutung der Farben in der Tabelle: grün=frei, gelb=1-5 Anmeldungen, rot=mehr als 5 Anmeldungen.)

Für jeden Tag werden Gebetsthemen vorgeschlagen, die wir gerne mit individuellen Wünschen und Bitten ergänzen können (persönliche und familiäre Probleme, Krankheit, seelische Sorgen, Aussichtslosigkeit, Freude, etc. – am besten mit Namen, damit die betende Person die konkrete Bitte Gott in die Hände geben kann).

Das nächtliche Beten ist schwieriger. Dazu muss man ja entweder wachbleiben oder aufstehen. Daher wird die sin erster Linie unseren willensstarken Teilnehmern empfohlen, andererseits bitten wir hier ausdrücklich um das parallele Beten und „Anwesenheit” möglichst vieler Personen. Teilnehmer von anderen Kontinenten und aus anderen Zeitzonen können diese Zeiten wesentlich erleichtern, also motivieren wir sie hierzu.

Achten wir darauf, dass wir im Gebet so zu Gott sprechen, wie wenn wir uns mit Ihm unterhalten würden. Die Sprache des Gebets soll unsere natürliche Sprache sein. Die Teilnehmer sollten auch andere motivieren und mit einbeziehen, mit denen sie zum Beispiel gerne – wenn auch nur seelische zusammen beten oder denen sie im Gebet als nächstes Kettenglied folgen möchten. Wenn Ältere sich anschließen möchten, helfen Sie ihnen bitte bei der Anmeldung und notieren Sie für sie die ausgewählten Stunden auch auf einem Notizzettel.

Wir bitten alle Teilnehmer, das Wort „Amen” möglichst nicht auszusprechen. Dieses Wort soll am Ende des 500. Tages in der 12.000 Stunde ausgesprochen werden. Nach dem Beten sollen wir uns von unseren Platz so erheben, wie wenn sich eine andere Person auf unseren Platz setzen oder hinknien würde.

Das lateinische Wort „ora” bedeutet Anregung zum Gebet. Wir glauben, dass diese 12.000-stündige seelische Pilgerfahrt uns auch Gottes Reich näher bringt, damit auch heute Wunder, Aufwachen, Heilungen, Neubelebungen und „Auferstehung” geschehen können.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! (BD)

Mutasson Többet

Ismert Imádságok

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem MEGVÁLTÁST hozott,
És azt, AKI értem csak
Egyszer is imádkozott.

Antoine de Saint-Exupéry imája

Uram!
Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem! Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni, hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet és tapasztalataimat!

Segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és Neked segítenék! Add, hogy mélyen megértsem, nehézség, kudarc, sikertelenség és zsákutca is lehet sorsom része!

Sőt! Ezek szükségesek is ahhoz, hogy fejlődjek és megérjek. Kérlek, szükség esetén, a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó szívvel szemembe meri mondani az Igazságot, ha amúgy berzenkednék ellene! Tudom Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas tevékenység, hanem az idő old meg. Te jól tudod, mily nagyon rászorulok az őszinte barátságra. Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legszebb, legértékesebb, leggyöngédebb, hatalmas ajándékát! Kérlek, tartsd távol tőlem a szorongást okozó gondolatot, miszerint életem hiábavaló lenne! Ne azt add; Uram, amit kívánnék, hanem azt, amire szerinted valóban szükségem van! Kérve kérlek, taníts meg, Uram, a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére!

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.

Széchenyi István gróf imája 1.

Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!

Széchenyi István gróf imája 2.

Istenem, Te minden jónak, magasztosnak, tökélynek, teljesnek foglalatja, töltsd el szívem-keblem Szentlelkeddel! Erősíts meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengéimet és fölemelhessem tehozzád a lelkem! Szabadítsd meg érzékeimet mindentől, ami földi reájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a Te műved méltó lehessen Tehozzád! Önts bizodalmat a lelkembe – és ne hadd, hogy ítélkezzek a Te tanácsaid felől – s még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a Te mindenhatóságodban, bölcsességedben és könyörületességedben!

Szentgyörgyi Albert imája

Uram, mentsd meg gyermekeinket. Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát. Melyet a béke és a szeretet kormányoz Mindörökké.

Az őskeresztények imádsága (Jézus főpapi imája)

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket; senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád... Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint Te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egyek vagyunk: én bennük, Te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy Te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.

Szent Ágoston imája 1.

Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt Arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád. Te ismered erőmet, és gyengeségeimet, őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat! Te juss eszembe mindenütt: szeretnélek megismerni és megszeretni!

Szent Ágoston imája 2.

Uram, Jézusom!
Ismerjem meg magamat, ismerjelek meg Téged.
Ne kívánjak mást, csak Téged.
Gyűlöljem magamat és szeresselek Téged.
Mindent Érted tegyek.
Alázzam meg magamat, magasztaljalak fel Téged.
Másra ne gondoljak, csak Rád.
Tagadjam meg magamat és Benned éljek.
Bármi ér, fogadjam el Tőled.
Magamat megvessem, példádat kövessem.
Fussak magamtól, fussak Hozzád, hogy Te védj meg engem.
Féljek magamtól, féljelek Téged, hogy választottaid közt legyek.
Benned bízzak, ne magamban.
Érted engedelmes legyek.
Semmi se vonzzon, csak Te és Érted szegény legyek.
Tekints reám, hogy szeresselek.
Hívj, hogy lássalak, és örökké Téged áldjalak.

Gebet von Antoine de Saint-Exupéry

Herr, ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
sondern um Kraft für den Alltag.
Mach' mich erfinderisch,
damit ich mich im täglichen Vielerlei nicht verliere.
Lass mich die Zeit richtig einteilen und mich herausfinden,
was erst- und was zweitrangig ist.
Ich bitte um Zucht und Maß,
dass ich nicht durch das Leben rutsche
und auf Lichtblicke und Höhepunkte achte,
sowie mir Zeit für Besinnung, Erholung und kulturellen Genuss nehme.
Träume helfen nicht weiter,
weder über die Vergangenheit, noch über die Zukunft.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass im Leben nicht alles glatt gehen kann,
dass Schwierigkeiten und Niederlagen,
Misserfolge und Rückschläge
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,
durch die wir wachsen und reifen.
Schick mir im rechten Augenblick jemand,
der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.
Viele Probleme lösen sich dadurch, dass man nichts tut.
Gib, dass ich warten kann.
Schenke mir wahre Freunde
und lass mich diese Freundschaft wie eine zarte Pflanze pflegen.
Mach aus mir einen Menschen,
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht,
um auch die zu erreichen, die ‚unten‘ sind.
Bewahre mich vor der Angst,
ich könnte das Leben versäumen.
Gib mir nicht, was ich wünsche, sondern das, was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Amen.

Gebet von Augustinus

Herr, mein Gott, Du, die eine Hoffnung, die ich habe,
erhöre mich, dass ich nicht müde werde, nach Dir zu fragen,
sondern allzeit brennend nach Deinem Antlitz suche.
Gib Du mir Kraft, nach Dir zu fragen,
denn Du ließest Dich finden und gabst mir Hoffnung,
Dich immer mehr zu finden.
Vor Dir ist meine Stärke, vor Dir ist meine Schwachheit.
Jene bewahre, dieser hilf auf.
Vor Dir ist mein Wissen, vor Dir ist mein Unwissen.
Wo Du mir auftust, nimm mich auf, wenn ich eintrete.
Wo Du verschlossen hältst, tu mir auf, wenn ich anklopfe.
Dich will ich im Sinn haben, Dich verstehen, Dich lieben.
Das alles mehre in mir, bis Du mich umgestaltest zur Vollendung.

Augustinus von Hippo

Groß bist du, o Herr, und deines Lobes ist kein Ende; groß
ist die Fülle deiner Kraft, und deine Weisheit ist unermeßlich.
Und loben will dich der Mensch, ein so geringer Teil deiner
Schöpfung; der Mensch, der sich unter der Last der Sterblichkeit
beugt, dem Zeugnis seiner Sünde, einem Zeugnis, daß du
den Hoffärtigen widerstehest; und doch will dich loben der
Mensch, ein so geringer Teil deiner Schöpfung. Du schaffest,
daß er mit Freuden dich preise, denn zu deinem Eigentum erschufst
du uns, und ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in dir.

Személyes Imakérés
2016 Június

2016 Július

2016 Augusztus

2016 Szeptember

2016 Október

2016 November

2016 December

2017 Január

2017 Február

2017 Március

2017 Április

2017 Május

2017 Június

2017 Július

2017 Augusztus

2017 Szeptember

2017 Október